Hinnakiri

Visiiditasu eriarsti juurde kuni 5.00 €

NB! Eriarsti juures ei võeta visiiditasu:

– kui inimene suunatakse sama raviasutuse teise tervishoiutöötaja juurde

– rasedatelt

– alla kaheaastastelt lastelt

– vältimatu abi osutamisel, kui sellele järgneb haiglaravi

– mõlemast soost kuni 26-aastastelt noortelt (26.a. kaasa arvatud)

NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal kohale või loobub oma broneeritud ajast vähem kui 24 tundi enne visiidi või protseduuri algust, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmisel korral visiiditasu kahekordses suuruses (ravikindlustuse seaduse §70 lõige 6).

1 inimene 1 tund 60.00 €
2 inimest 1,5 tundi 80.00 €

Meil on leping Haigekassaga alla 19 a. laste tasuta hambaravi rahastamiseks.

Visiidi tasu ei võeta, kui:
1) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale;
2) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule;
3) vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine;
4) kindlustatu suunas eriarsti juurde sellesama raviasutuse teine tervishoiutöötaja või teise raviasutuse sama eriala arst.

Hambaraviteenuste hinnakiri
Hambaproteesi hinnakiri

Naistearsti hinnakiri

Kaebuste lahendamise kord
Ravijärjekorra pidamise nõuded

* Vabalt valitud summa või
teenuse väärtuses