Erapolikliinik Praxis

Proteesimine

Spetsialist: Kadri Soo

Meie hambaproteesi arstid valmistavad suust eemaldatavaid ja suust mitte eemaldatavaid ning kombineeritud hambaproteese, kus ainult osa proteesist on suust eemaldatav. Tulles arsti konsultatsioonile on võimalik teha raviplaan vastavalt vajadustele ja rahalistele võimalustele.

Töövõimetus- või vanaduspensionärile, osalise või puuduva töövõimega ning üle 63-aastasele ravikindlustatud isikule maksab haigekassa kolme aasta jooksul hüvitist hambaprooteeside eest 260 eurot.

Hambakroon tehakse üksikule hambale, kui hambast on hävinenud umbes kolmandik. Hambakroonide materjalid on erinevad. Täiskeraamilised kroonid ei sisalda metalli ja näevad välja väga esteetilised. Odavamate metallraamistikuga kroonide puhul kasutatakse erinevaid metalle ning ainult hamba väliskülg on kaetud keraamikaga. Kui hambast on säilinud ainult juur lõualuus ja juurealust põletikku ei esine, saab valmistada tihvthamba. Hambajuure kanalisse paigaldatakse fiiberpost, millel tehakse kroon.

Sildproteesid, mida ei eemaldata suust, kinnitatakse puuduoleva hamba kõrval olevate hammaste külge. Selle puhul lihvitakse ja kroonitakse kõrvalhambad.

Hambaproteesi hinnakiri


Proteesihüvitist makstakse järgmistele ravikindlustatud isikutele

Hüvitise saaja Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale või hambaproteesi tegijale * Haigekassa hüvitab üks kord kolme aasta jooksul
– Töövõimetuspensionär
– Vanaduspensionär
– Osalise või puuduva töövõimega isik
– Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
– Avaldus
– Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument
260 eurot

* Alates 1. jaanuarist 2018 ei pea enam proteesihüvitise saamiseks avaldust tagantjärele esitama, kogu arveldus toimub otse hambaarsti ja haigekassa vahel ehk soodustust arvestatakse raviarvelt maha hambaarsti juures maksmise hetkel.

Haigekassa.ee