Erapolikliinik Praxis

Seksuaalteraapia

Spetsialist: Mare Pruks

Millal tulla teraapiasse?

Inimese rahulolu eluga määrab ära suurel määral tema lähisuhete kvaliteet. Tähtsad on mitmed teemad: kuidas tunnetatakse ennast ja oma partnerit, milline on igapäevane õhustik kodus, kas on rohkem positiivseid, kui negatiivseid emotsioone, kas partnerid tunnevad end toetatutena, aktsepteeritutena, kas nad saavad ennast arendada soovitud suunal ja viisil, kas partner toetab unistuste täitumist, rahulolu seksuaaleluga jne. Kui tuntakse rahulolematust endaga, partneriga, suhtega, seksiga ja oma oskused ei ole viinud muutuste tekkimiseni, siis võiks mõelda spetsialistilt abi küsimisele ja tulla nõustamisele.

Mida teraapias tehakse?

Oma olemuselt on nõustamine vestlus, mille abil ja kaudu saab inimene eemalduda oma sisemisest monoloogist, tunnete ja mõtete keerdsõlmest ning astuda dialoogi teise inimesega. Dialoogi kaudu avanevad uued vaatenurgad, leitakse teisi võimalusi ja vahendeid. Inimene avab ennast just nii palju, kui ta tahab, vajalikuks peab või julgeb. Nõustaja loob suhte, mis põhineb aususel ja koostööl. Kui palju nõustatav ennast avab ja koostööks valmis on, sellest sõltub ka tulemus. Nõustamine võib olla ühekordne, lühiajaline, kui ka pikemat aega kestev protsess.